Polityka prywatności

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Nowe Granice szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Stowarzyszenie Nowe Granice z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 87, 66-002 Zielona Góra.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Stowarzyszenie Nowe Granice.

Informujemy, iż:

  1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.
  2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych użytkowników, w szczególności w systemie zapisów on-line na imprezy sportowe, w newsletterze oraz na oficjalnych profilach Stowarzyszenia Nowe Granice w mediach społecznościowych.
  3. Dane będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich posiadania, tzn. do dnia ustania obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody przez uczestnika.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Stowarzyszenie Nowe Granice. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi przez stowarzyszenie.
  5. Państwa dane  osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Inspektora Ochrony Danych nie powołano.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Prawo autorskie

Wszelkie treści zawarte w serwisach internetowych są chronione prawem autorskim. Zawartość strony www jak i treści zamieszczanych w mediach społecznościowych nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel strony wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Nowe Granice w Zielonej Górze lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z jednostką, których materiały zostały zamieszczone w serwisach internetowych.

Informacje o plikach Cookies

Witryna internetowa www.nowegranice.pl korzysta z technologii plików „cookie”. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której uczestnicy odwiedzają stronę internetową Stowarzyszenia.Stowarzyszenie wykorzystuje pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Stowarzyszenia w celu uzyskania informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Stowarzyszenie informuje niniejszym użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji korzystanie ze strony www Stowarzyszenia przez użytkownika może być utrudnione.Stowarzyszenie wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.