Regulamin

REGULAMIN VI ULTRAMARATONU ZIELONOGÓRSKIEGO „Nowe Granice”
Pobierz Regulamin

I. CEL BIEGU

 1. Promocja Zielonej Góry jako miasta przyjaznego biegaczom.
 2. Promocja nowych terenów rekreacyjnych w granicach Zielonej Góry po połączeniu z gminą Zielona Góra na przełomie roku 2014/2015.
 3. Popularyzacja biegania jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania wolnego czasu.
 4. Popularyzacja biegania w terenie i dystansu ultra – czyli więcej niż maraton.
 5. Popularyzacja jazdy rowerem w terenie jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania wolnego czasu.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem VI Ultramaratonu Zielonogórskiego „Nowe Granice”, zwanego dalej „Zawodami”, jest Stowarzyszenie Nowe Granice.
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Zawodów, koordynatorem i głównym pomysłodawcą jest Andrzej Dąbrowa.
 3. Strona internetowa Zawodów dostępna jest pod adresem www.nowegranice.pl
 4. Dane teleadresowe organizatora i osoby odpowiedzialnej znajdują się na stronie Zawodów w zakładce Kontakt.

III. TRASA, TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 29 lutego 2020 r. w Zielonej Górze
 2. Dla wszystkich kategorii na dystansie 103km start o godz. 6:00 z boiska przy Szkole nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10.
 3. Dla biegu na dystansie 56km – start o godz. 11:30 z PK2 (Nowy Kisielin) .
 4. Trasa biegnie wzdłuż nowych granic Zielonej Góry, głównie ścieżkami leśnymi.
 5. Długość trasy to ok. 103km lub 56km w zależności od wybranego dystansu.
 6. Zawodnicy na dystansie 56km pokonują część tej samej trasy co zawodnicy na pełnym dystansie 103km tj. od PK2 (Nowy Kisielin) do mety.
 7. Trasa będzie oznaczona taśmami w nieoczywistych miejscach i na skrętach.
 8. Ślad trasy będzie dostępny do pobrania przez uczestników ze strony zawodów.
 9. Sugerujemy aby każdy uczestnik posiadał urządzenie/aplikacje GPS do nawigacji po trasie według dostarczonego przez organizatora śladu trasy.
 10. Meta zawodów dla wszystkich zawodników znajduje się na boisku przy Szkole nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10.

IV. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Uczestnicy mogą startować w zawodach w trzech kategoriach biegowych oraz dwóch duatlonowych (bieg + rower):
 2. Bieg Indywidualny na dystansie 103km tj. jedna osoba biegnąca cały dystans zawodów,
 3. Bieg Sztafetowy tj. minimum 2 osoby, maksymalnie 4 osoby w sztafecie biegnące cały dystans zawodów na zmianę (w każdym momencie na trasie musi się znajdować minimum jeden członek sztafety),
 4. Duatlon Indywidualny tj. jedna osoba pokonująca cały dystans zawodów biegiem i rowerem zmieniając dyscypliny w wyznaczonych przez organizatora miejscach,
 5. Duatlon Sztafet 2-osobowych tj. 2 osoby pokonujące cały dystans zawodów na zmianę (w każdym momencie na trasie musi się znajdować minimum jeden członek sztafety) biegiem i rowerem zmieniając dyscypliny w wyznaczonych przez organizatora miejscach,
 6. Bieg Indywidualny na dystansie 56km, tj. jedna osoba biegnąca 56km trasy zawodów z osobnym startem przy PK2 do mety.
 7. WAŻNE; Członkowie sztafet sami ustalają miejsca zmian zawodników (pełna dowolność) oraz sami przemieszczają się między punktami zmian.
 8. Dla kategorii duatlonowych organizator wyznacza następujące strefy zmian dyscyplin:
 9. Start – PK1 Jarogniewice (~23km): Bieg,
 10. PK1 (~23km) – Meta (103km): Rower.
 11. Zmiany dyscyplin mogą nastąpić tylko w wyznaczonych do tego przez Organizatora strefach/punktach: PK1 Jarogniewice.
 12. Organizator nie zapewnia mechaników oraz transportu roweru na/z miejsca zmiany dyscypliny.
 13. Dla kategorii Indywidualnej Bieg/Duatlon przewidziana jest klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
 14. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Zawody w limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowy medal. W przypadku Sztafet medal otrzymują wszyscy jej członkowie gdy przynajmniej jedna osoba reprezentująca Sztafetę dotrze do Mety w limicie czasu.
 15. Zdobywcy 1-3 miejsca w indywidualnej klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu i duatlonu, 1-3 miejsca w Sztafecie Biegowej oraz 1-3 miejsca w Sztafecie duatlonowej (2-osobowej) otrzymają nagrody od Organizatora.

V. POMIAR I LIMITY CZASU

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie elektroniczne, przy pomocy chipów.
 2. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w widocznym miejscu z zastrzeżeniem, że Uczestnik kategorii duatlon zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z zawodów do zamontowania numeru startowego do kierownicy roweru.
 3. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w numer startowy, jego kształt oraz wygląd, a w szczególności jego zginania, odrywania chipa, itp., które mogą spowodować uszkodzenie zainstalowanego w nim chipa, pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z numerem startowym.
 5. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne pomiaru czasu.
 6. Wszystkich zawodników obowiązują te same limity czasu, wynoszące:
 7. PK1 Jarogniewice (ok. 23 km trasy): 9:00 (3h)
 8. PK2 Nowy Kisielin (ok. 47 km trasy): 12:30 (6:30h)
 9. PK3 Stożne (ok. 62 km trasy): 14:30 (8:30h)
 10. PK4 Parking leśny kolo wsi Wysokie, (ok. 80 km trasy): 17:00 (11h)
 11. PK5 Zielona Góra ul. Foluszowa (ok. 98 km trasy): 19:45 (13:45h)
 12. Meta, Zielona Góra ul. Francuska (ok. 103 km trasy): 20:30 (14:30h)
 13. Osoby, znajdujące się na trasie po limicie czasowym, zobowiązane są do przerwania uczestnictwa w zawodach, zejścia z trasy i poinformowania o tym fakcie organizatorów zawodów.

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem może być osoba, która prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej zapisów, wskazanych przez Organizatora na stronie www.nowegranice.pl, do dnia 16 lutego 2020r lub do osiągnięcia limitu Uczestników lub też dokona osobistego zgłoszenia, wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit Uczestników podczas rejestracji elektronicznej) oraz wniesie opłatę startową, zgodnie z postanowieniami pkt. VII niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku rejestracji Sztafety należy podać jej nazwę, taką samą dla każdego zawodnika danej Sztafety podczas zapisów.
 3. Organizator wyznacza limit uczestników:
 • Bieg Indywidualny 103km: 200 osób,
 • Bieg Indywidualny 56km: 200 osób,
 • Bieg Sztafetowy: 80 sztafet,
 • Duatlon Indywidualny: 50 osób,
 • Duatlon Sztafet 2-osobowych: 50 sztafet,
 • 50 miejsc do dyspozycji organizatora.
 1. Limity mogą ulec zmianie.
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zakończone 16 lutego 2020r roku o godz. 23:59.
 3. W Zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu startu będą miały ukończone 18 lat.
 4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik kategorii duatlon na odcinkach trasy wyznaczonych na jazdę rowerem jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Zaleca się start na rowerze górskim, trekkingowym lub crossowym.
 6. Zabrania się używania podczas zawodów rowerów ze wspomaganiem elektrycznym pod rygorem dyskwalifikacji.
 7. Wszyscy zawodnicy, startujący w Zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego i przejść pozytywnie kontrole wyposażenia obowiązkowego,
 8. Zawodnicy z kategorii indywidualnych na dystansie 103km powinni uczestniczyć w obowiązkowej odprawie w przeddzień biegu tj. 28 lutego 2020r. w biurze zawodów bądź za pomocą transmisji on-line.
 9. Lista sprzętu obowiązkowego (ekwipunku) będzie dostępna na stronie internetowej biegu. Lista ta może nieznacznie ulec zmianie (dostosowanie do warunków atmosferycznych) o czym Organizator poinformuje uczestników w Komunikacie Startowym lub najpóźniej na odprawie.

VII. OPŁATY

 1. Każdy Uczestnik Zawodów, niezależnie od kategorii i dystansu, ponosi koszty opłaty startowej. Opłata startowa wynosi
 2. do dnia 10 listopada 2019 r – 100 zł,
 3. od 11 listopada do 30 listopada 2019 r. – 120 zł
 4. od 1 grudnia 2019 r. do 16 lutego 2020 r. – 140 zł
 5. w biurze zawodów – 160zł.
 6. Każdy uczestnik Zawodów może zamówić pamiątkową koszulkę techniczną z logo biegu. Koszt koszulki to 70 zł. Sumę należy doliczyć do opłaty startowej. Dostępne są rozmiary:
 7. Koszulka damska rozmiary XS, S, M, L, XL
 8. Koszulka męska: rozmiary S, M, L, XL, XXL
 9. Tabele rozmiarów dostępne na stronie internetowej biegu.
 10. Dla zawodników na dystansie 56km organizator zapewnia transport autobusem/busem z parkingu przy Szkole nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 na start przy PK2 (Nowy Kisielin) za opłatą 10zł. Sumę należy doliczyć do opłaty startowej.
 11. Dla zapisanych po 31 stycznia 2020 r. koszulki i medale nie są gwarantowane.
 12. Opłatę startową należy wpłacać przy rejestracji online (płatności online)
 13. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku Uczestnika na stronie zapisów.
 14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego Uczestnika.
 15. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w Zawodach.

VIII. ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy otrzymują pakiety startowe, które będą zawierać:
 2. numer startowy
 3. chip do pomiaru czasu
 4. mapkę z trasą biegu, informacjami o limitach czasowych, punktach odżywczych i numerami kontaktowymi,
 5. gadżety biegowe
 6. UWAGA! Pełny pakiet startowy będzie gwarantowany TYLKO i WYŁĄCZNIE dla Uczestników, którzy zapiszą się drogą elektroniczną i uiszczą opłatę startową do dnia 31 stycznia 2019 r.
 7. Punkty odżywcze będą rozmieszczone na każdym punkcie z limitem czasu.
 8. Punkty odżywcze w Jarogniewicach, Nowym Kisielinie, Stożnem, przy wsi Wysokie, w Zielonej Górze ul. Foluszowa oraz Meta będą zaopatrzone w suszone owoce, ciasto/drożdżówki oraz napoje i ciepłą herbatę. Posiłek regeneracyjny znajdować się będzie na mecie.
 9. Depozyty ubraniowe:
 10. Uczestnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu w okolicach Startu/Mety Zawodów.
 11. Organizator zapewnia jeden przepak na trasie biegu dla biegnących w kategorii indywidualnej. Przepak będzie znajdował się na punkcie w Stożnem (ok 62km).
 12. Zainteresowani zdeponowaniem rzeczy mogą w punkcie depozytu odebrać worek oznaczony numerem startowym. Odbiór rzeczy z depozytu tylko na podstawie numeru startowego.
 13. w przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 14. Uwaga! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.
 15. Przed i po biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni oraz pryszniców (szatnie zlokalizowane są w Sali Sportowej przy Szkole nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10)
 16. Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych na trasie biegu i na mecie. Zespół ratowniczy będzie miał do dyspozycji karetkę oraz samochód terenowy.
 17. Organizator wymaga umiejętności podania aktualnej pozycji GPS w celu efektywnego skierowania zespołu ratowniczego do potencjalnego poszkodowanego.
 18. W telefonie komórkowym należy posiadać wpisany nr do Koordynatora Zawodów, na który należy wysłać SMS’em aktualna pozycję GPS gdy taka potrzeba zostanie zasygnalizowana.
 19. Decyzje personelu medycznego oraz sędziów dotyczące kontynuowania biegu podczas Zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 20. Numery alarmowe i kontaktowe zostaną podane w Komunikacie Startowym.

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów mieści się Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18.
 2. Plan dojazdu jest opublikowany na stronie Zawodów
 3. Biuro Zawodów będzie czynne w piątek 28 lutego 2020 r., w godzinach 16:00-22:00 oraz 29 lutego 2020 r  w godz. 8:00-10:00 tylko dla dystansu 56km.
 4. Uczestnicy biegu odbierają pakiety startowe osobiście, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Uczestnik zgłaszając się do Biura Zawodów podpisuje deklarację, w której informuje, że jest zdrowy oraz, że biegnie na własną odpowiedzialność.
 6. O godzinie 19:00 odbędzie się odprawa biegu, na której Organizator omówi trasę biegu i szczegóły techniczne (miejsce odprawy zostanie podane w komunikacie na stronie zawodów). Odprawa jest obowiązkowa jedynie dla uczestników kategorii indywidualnych na dystansie 103km.
 7. Kontrola wymaganego ekwipunku zostanie przeprowadzona podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Brak jakiejkolwiek wymaganej rzeczy dyskwalifikuje zawodnika z uczestnictwa w Zawodach. TYLKO pozytywnie zakończona kontrola ekwipunku jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w Zawodach.
 8. Organizator będzie sprawdzał wymagany ekwipunek także podczas trwania Zawodów jak i na Mecie zawodów. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ekwipunku Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową (wyjątkiem są pieniądze, które można wydać na trasie).

X. KARY

 1. Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
  1. upomnienie uczestnika,
  2. doliczenie czasu karnego,
  3. dyskwalifikacja uczestnika.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dozwolone jest korzystanie z kijków typu nordic walking.
 2. Zabrania się skracania trasy Zawodów lub pokonywania jej inaczej niż pieszo lub rowerem (dla kategorii duatlonowych) – w takich przypadkach Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową.
 3. W przypadku kategorii duatlonowych zabrania się używania roweru poza wyznaczoną strefą dla tej dyscypliny w takich przypadkach Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową.
 4. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika uczestniczącego w sztafecie, dyskwalifikowani są automatycznie wszyscy jej członkowie.
 5. Uczestników obowiązują przepisy Prawa Ruchu Drogowego przy przekraczaniu i poruszaniu się drogami na trasie Zawodów.
 6. Zawodnicy, zwłaszcza Ci poruszający się rowerami, muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 7. Za kolizje i wypadki na trasie ultramaratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie ultramaratonu.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 10. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 50m za poszczególnymi punktami odżywczymi. Śmiecenie w innych miejscach w każdym przypadku karane jest dyskwalifikacją.
 11. Od startu do 8 rano oraz od 16:00 do końca biegu uczestnicy muszą posiadać elementy odblaskowe (widoczne z przodu jak i z tyłu), latarkę (najlepiej czołówkę).
 12. Osoba/sztafeta rezygnująca z uczestnictwa w zawodach podczas jego trwania zobowiązana jest do powiadomienia telefonicznego organizatora o tym fakcie. Należy pamiętać, że w przypadku gdy zawodnik nie pojawi się na punkcie kontrolnym w limicie czasu i nie będzie z nim kontaktu, to zostanie wszczęta akcja ratownicza.
 13. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z zawodów, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 14. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 16. Uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
 17. Zawody są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 18. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zawodów natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
 19. Dla ochrony zawodników biorących udział w biegu zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 20. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 21. Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 22. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
 23. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. a) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Ultramaratonu Zielonogórskiego Nowe Granice jest Stowarzyszenie NOWE GRANICE z siedzibą w Zielonej Górze.
 24. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Ultramaratonu Zielonogórskiego Nowe Granice, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród oraz w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika w celach marketingowych lub przesłania informacji handlowej. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.nowegranice.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania ponadto uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych lub przetwarzania jego danych w celach marketingowych w każdym czasie. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Ultramaratonie Zielonogórskim Nowe Granice.

Trasa biegu

Trasa biegu

ITRA points for UTMB

Ultra-Trail du Mont-Blanc®

103km: ITRA 3 points for UTMB
56km: ITRA 2 points for UTMB