Regulamin

REGULAMIN IV ULTRAMARATONU ZIELONOGÓRSKIEGO „Nowe Granice”
Pobierz Regulamin

CEL BIEGU

 1. Promocja Zielonej Góry jako miasta przyjaznego biegaczom.
 2. Promocja nowych terenów rekreacyjnych w granicach Zielonej Góry po połączeniu z  gminą Zielona Góra na przełomie roku 2014/2015.
 3. Popularyzacja biegania jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania wolnego czasu.
 4. Popularyzacja biegania w terenie i dystansu ultra – czyli więcej niż maraton.
 5. Popularyzacja jazdy rowerem w terenie jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem IV Ultramaratonu Zielonogórskiego „Nowe Granice”, zwanego dalej „Zawodami”, jest Stowarzyszenie Nowe Granice
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Zawodów, koordynatorem i głównym pomysłodawcą jest Andrzej Dąbrowa.
 3. Strona internetowa Zawodów dostępna jest pod adresem www.nowegranice.pl
 4. Dane teleadresowe organizatora i osoby odpowiedzialnej znajdują się na stronie Zawodów w zakładce Kontakt.

TRASA, TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 24 lutego 2018 r. w Zielonej Górze, start o godz. 6:00 wszyscy (indywidualnie i sztafety).
 2. Trasa biegnie wzdłuż nowych granic Zielonej Góry, głównie ścieżkami leśnymi.
 3. Długość trasy to ok. 103km.
 4. Trasa będzie oznaczona taśmami w nieoczywistych miejscach i na skrętach.
 5. Ślad trasy będzie dostępny do pobrania przez uczestników ze strony biegu.
 6. Namawiamy aby każdy uczestnik posiadał urządzenie/aplikacje GPS do nawigacji po trasie według dostarczonego śladu trasy przez organizatora.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Uczestnicy mogą startować w zawodach w trzech głównych kategoriach oraz dwóch duatlonowych (bieg + rower):
  • Indywidualnie tj. jedna osoba biegnąca cały dystans zawodów,
  • Sztafet 2-osobowych, tj. 2 osoby w sztafecie biegnące cały dystans zawodów na zmianę (w każdym momencie na trasie Zawodów musi znajdować się minimum jeden członek sztafety)
  • Sztafet 4 osobowych tj. 4 osoby w sztafecie biegnące cały dystans zawodów na zmianę (w każdym momencie na trasie musi się znajdować minimum jeden członek sztafety)
  • Duatlon Indywidualny tj. jedna osoba pokonująca cały dystans zawodów biegiem i rowerem zmieniając dyscypliny w wyznaczonych przez organizatora miejscach
  • Duatlon Sztafet 2-osobowych tj. 2 osoby pokonujące cały dystans zawodów na zmianę (w każdym momencie na trasie musi się znajdować minimum jeden członek sztafety) biegiem i rowerem zmieniając dyscypliny w wyznaczonych przez organizatora miejscach,
  • WAŻNE; Członkowie sztafet sami ustalają miejsca zmian (pełna dowolność) oraz sami przemieszczają się między punktami zmian
 2. Dla kategorii duatlonowych organizator wyznacza następujące strefy zmian dyscyplin:
  • Start – PKD1 pomiędzy Łochów/Jeleniów (~15km): Bieg
  • PKD1 (~15km) – PKD2 Przylep lotnisko (~88km): Rower
  • PKD2 (~88km) – Meta (103km): Bieg
  • Zmiany dyscyplin mogą nastąpić tylko w wyznaczonych do tego przez Organizatora strefach/punktach: PKD1 i PKD2.
 3. Organizator nie zapewnia mechaników oraz trasportu roweru na/z miejsca zmiany dyscypliny.
 4. Dla kategorii Indywidualnej Bieg/Duatlon przewidziana jest klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
 5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Zawody w limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowy medal. W przypadku Sztafet medal otrzymują wszyscy jej członkowie gdy przynajmniej jedna osoba reprezentująca Sztafetę dotrze do Mety w limicie czasu.
 6. Zdobywcy 1-3 miejsca w indywidualnej klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu i duatlonu, 1-3 miejsca w Sztafecie 2-osobowej oraz 1-3 miejsca w Sztafecie 4 osobowej oraz 1-3 miejsca w Sztafecie duatlonowej (2-osobowej) otrzymają nagrody od Organizatora.

POMIAR I LIMITY CZASU

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie elektroniczne, przy pomocy chipów.
 2. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w widocznym miejscu.
 3. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne pomiaru czasu.
 4. Zawodników klasyfikacji indywidualnej i reprezentujących sztafety, startujących o 6:00, obowiązują te same limity czasu, wynoszące:
  • Jarogniewice (ok. 23 km trasy): 3h
  • Nowy Kisielin (ok. 47 km trasy): 6.5h
  • Stożne (ok. 62 km trasy): 8.5h
  • Parking leśny kolo wsi Wysokie, (ok. 80km trasy): 11h
  • Zielona Góra ul. Foluszowa (ok. 98km trasy): 13:45h
  • Meta, Zielona Góra ul. Francuska (ok. 103km trasy): 14:30h
 5. Dodatkowo zawodników w kategoriach duatlonowych obowiązują limity czasu, wynoszące:
  • PKD1 pomiędzy Łochów/Jeleniów (ok. 15km trasy): 2h
  • PKD2 Przylep lotnisko (ok. 88km trasy): 7 8h
 6. Osoby, znajdujące się na trasie po limicie czasowym, zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej biegu do dnia 11 lutego 2018 lub do osiągnięcia limitu Uczestników oraz w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.
 2. W przypadku rejestracji Sztafety należy podać jej nazwę, taką samą dla każdego zawodnika danej Sztafety.
 3. Organizator wyznacza limit uczestników:
  • Bieg Indywidualny: 200 osób
  • Bieg Sztafet 2-osobowych: 40 sztafet
  • Bieg Sztafet 4-osobowych: 60 sztafet
  • Duatlon Indywidualny: 50 osób
  • Duatlon Sztafet 2-osobowych: 40 sztafet
  • 50 miejsc do dyspozycji organizatora
  • Limity mogą ulec zmianie
 4. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 11 lutego 2018 roku o godz. 23:59.
 5. W Zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu startu będą miały ukończone 18 lat.
 6. Wszyscy zawodnicy, startujący w Zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego i przejść pozytywnie kontrole sprzętu obowiązkowego
 7. Zawodnicy z kategorii indywidualnych powinni uczestniczyć w obowiązkowej odprawie w przeddzień biegu tj. 23 lutego 2018 r.
 8. Lista sprzętu obowiązkowego będzie dostępna na stronie internetowej biegu. Lista ta może nieznacznie ulec zmianie (dostosowanie do warunków atmosferycznych) o czym Organizator poinformuje uczestników w Komunikacie Startowym lub najpóźniej na odprawie.

OPŁATY

 1. Każdy Uczestnik Zawodów ponosi koszty opłaty startowej. Opłata startowa wynosi
  • do dnia 22 października 2017 r – 80 zł,
  • od 23 października do 30 listopada 2017 r. – 100 zł
  • od 1 grudnia 2017 do 11 lutego 2018 – 120 zł
  • w biurze zawodów – 150 zł
 2. Każdy uczestnik Zawodów może zamówić pamiątkową koszulkę techniczną z logo biegu. Koszt koszulki to 50 zł. Sumę należy doliczyć do opłaty startowej.
 3. Dla zapisanych po 31 stycznia 2018 r. koszulki i medale nie są gwarantowane.
 4. Opłatę startową należy wpłacać przy rejestracji online (płatności online)
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku Uczestnika na stronie zapisów.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego Uczestnika.
 7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w Zawodach.

ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy otrzymują pakiety startowe, które będą zawierać:
  • numer startowy i agrafki do jego mocowania;
  • chip do pomiaru czasu
  • mapkę z trasą biegu, informacjami o limitach czasowych, punktach odżywczych i numerami kontaktowymi,
  • gadżety biegowe
 2. UWAGA! Pełny pakiet startowy będzie gwarantowany TYLKO i WYŁĄCZNIE dla Uczestników, którzy zapiszą się drogą elektroniczną i uiszczą opłatę startową do dnia 31 stycznia 2018 r.
 3. Punkty odżywcze będą rozmieszczone na każdym punkcie z limitem czasu.
 4. Punkty odżywcze w Jarogniewicach, w Nowym Kisielinie, Stożnym, przy wsi Wysokie, w Zielonej Górze ul. Foluszowa oraz na Mecie będą zaopatrzone w suszone owoce, ciasto/drożdżówki oraz ciepłą herbatę.
 5. Depozyty ubraniowe:
  • Uczestnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu w okolicach Startu/Mety Zawodów.
  • Organizator zapewnia jeden przepak na trasie biegu dla biegnących w kategorii indywidualnej. Przepak będzie znajdował się na punkcie w Stożnym (ok 62km).
  • zainteresowani zdeponowaniem rzeczy mogą w punkcie depozytu odebrać worek oznaczony numerem startowym. Odbiór rzeczy z depozytu tylko na podstawie numeru startowego.
  • w przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
  • Uwaga! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.
 6. Przed i po biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni oraz pryszniców (szatnie zlokalizowane są w Sali Sportowej przy Szkole nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10)
 7. Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych na trasie biegu i na mecie. Zespół ratowniczy będzie miał do dyspozycji Karetkę oraz Quad.
 8. Organizator wymaga umiejętności podania aktualnej pozycji GPS w celu efektywnego skierowania zespołu ratowniczego do potencjalnego poszkodowanego.
 9. W telefonie komórkowym należy posiadać wpisany nr do Koordynatora Zawodów, na który należy wysłać SMS’em aktualna pozycję GPS gdy taka potrzeba zostanie zasygnalizowana.
 10. Decyzje personelu medycznego oraz sędziów dotyczące kontynuowania biegu podczas Zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Numery alarmowe i kontaktowe zostaną podane w Komunikacie Startowym.

BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów mieści się Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18.
 2. Plan dojazdu jest opublikowany na stronie Zawodów
 3. Biuro Zawodów będzie czynne w piątek 23 lutego 2018 r., w godzinach 16:00-22:00.
 4. Uczestnicy biegu odbierają pakiety startowe osobiście, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Uczestnik zgłaszając się do Biura Zawodów podpisuje deklarację, w której informuje, że jest zdrowy oraz, że biegnie na własną odpowiedzialność.
 6. O godzinie 19:00 odbędzie się odprawa biegu, na której Organizator omówi trasę biegu i szczegóły techniczne (miejsce odprawy zostanie podane w komunikacie na stronie zawodów). Odprawa jest obowiązkowa jedynie dla uczestników kategorii indywidualnych.
 7. Kontrola wymaganego ekwipunku zostanie przeprowadzona podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Brak jakiejkolwiek wymaganej rzeczy dyskwalifikuje zawodnika z uczestnictwa w Zawodach. TYLKO pozytywnie zakończona kontrola ekwipunku jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w Zawodach.
 8. Organizator będzie sprawdzał wymagany ekwipunek także podczas trwania Zawodów jak i na Mecie zawodów. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ekwipunku Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową (wyjątkiem są pieniądze, które można wydać na trasie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dozwolone jest korzystanie z kijków typu nordic walking.
 2. Zabrania się skracania trasy Zawodów lub pokonywania jej inaczej niż pieszo – w takich przypadkach Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową.
 3. W przypadku kategorii duatlonowych zabrania się używania roweru poza wyznaczoną strefą dla tej dyscypliny w takich przypadkach Organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub nałożyć karę czasową.
 4. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika uczestniczącego w sztafecie, dyskwalifikowani są automatycznie wszyscy jej członkowie.
 5. Uczestników obowiązują przepisy Prawa Ruchu Drogowego przy przekraczaniu i poruszaniu się drogami na trasie Zawodów. Bieg będzie odbywać się przy braku zabezpieczenia lub tylko przy częściowym zabezpieczeniu trasy, bez wyłączania dróg z ruchu czy pełnej asyście przy ich przekraczaniu. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania ostrożności i czujności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych.
 6. Od startu do 8 rano oraz od 16:00 do końca biegu uczestnicy muszą posiadać elementy odblaskowe (widoczne z przodu jak i z tyłu), latarkę (najlepiej czołówkę)
 7. Osoba/sztafeta rezygnująca z uczestnictwa w zawodach podczas jego trwania zobowiązana jest do powiadomienia telefonicznego organizatora o tym fakcie. Należy pamiętać, że w przypadku gdy zawodnik nie pojawi się na punkcie kontrolnym w limicie czasu i nie będzie z nim kontaktu, to zostanie wszczęta akcja ratownicza.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 10. Uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin
 11. Zawody są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zawodów.
 13. Dla ochrony zawodników biorących udział w biegu zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Trasa biegu

Trasa biegu

ITRA 4 points for UTMB

Ultra-Trail du Mont-Blanc®